Πολιτική Ορθής Χρήσης και Εμπορική Πολιτική

1. Η Εταιρεία
Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρία ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Νεα Ιωνία επί της οδού Κολοκοτρώνη 44, 142 32, Περισσός, ΑΦΜ 800582728, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ 0206E60000410501 και η οποία (εταιρεία) εκπροσωπείται από τον κ.κ. Κάντζο Νικόλαο.
2. Αποδοχή των Γενικών Όρων Συναλλαγών
Η χρήση της ιστοσελίδας και οι προσφερόμενες από την x-tremeclub.gr υπηρεσίες διέπονται από τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ). Σημειώνεται, ότι οι ΓΟΣ της x-tremeclub.gr εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, οι οποίες δίνονται από τον χρήστη είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης της x-tremeclub.gr, είτε τηλεφωνικώς μέσω του Call Center, είτε απευθείας στα γραφεία της x-tremeclub.gr. Με την πραγματοποίηση μίας κράτησης ή την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω της x-tremeclub.gr, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους ΓΟΣ της x-tremeclub.gr.
3. Παροχές – Πεδίο εφαρμογής των ΓΟΣ
Η x-tremeclub.gr παρέχει μία διαδικτυακή πύλη, η οποία προσφέρει τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η x-tremeclub.gr διαμεσολαβεί στην κράτηση υπηρεσιών (πτήσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, εισιτήρια πλοίων, και άλλες τουριστικές υπηρεσίες), οι οποίες προσφέρονται από τους αναφερόμενους - στην παρούσα ιστοσελίδα - διοργανωτές/παρόχους της εκάστοτε τουριστικής υπηρεσίας.

Η κράτηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η κράτηση, η καταρτιζόμενη σύμβαση δεσμεύει αποκλειστικά το χρήστη και τον πάροχο του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Η παροχή της x-tremeclub.gr συνίσταται αποκλειστικά στη διαμεσολάβηση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο στην εκπλήρωση της παροχής αυτής. Η x-tremeclub.gr δεν διοργανώνει όλα τα ταξίδια τα οποία θα βρείτε διαθέσιμα στην ιστιοσελίδα της. Για την εκπλήρωση των συμβάσεων που καταρτίστηκαν μέσω της x-tremeclub.gr ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε πάροχος εφόσον το ταξίδι δεν οργανώνεται απο την x-tremeclub.gr. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των διοργανωτών/παρόχων σχετικά.

4. Ώρες Εργασίας
Οι ώρες εργασίας της x-tremeclub.gr κατά τις οποίες μπορούν να γίνουν τηλεφωνικές συναλλαγές καθώς και επισκέψεις στα γραφεία της εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 20:00

Σάββατο: 10:00-14:00

5. Κράτηση
Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στο δικτυακό μας τόπο και την περάτωση της διαδικασίας κράτησης, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην x-tremeclub.gr να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού. Ως εντολές του χρήστη για τη μεσολάβηση της x-tremeclub.gr σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της διαδικτυακής της πύλης, νοούνται ειδικότερα οι παρακάτω πράξεις:

- Οι κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από το χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης της x-tremeclub.gr.

- Οι κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς από τον χρήστη μέσω του Call Center της x-tremeclub.gr.

- Οι κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από το χρήστη στα γραφεία της x-tremeclub.gr.

Η εντολή κράτησης δεσμεύει το χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Οι κρατήσεις που ΔΕΝ πραγματοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πύλης της x-tremeclub.gr ενδέχεται να έχουν διαφορετική τιμολόγηση.

Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών του ταξιδιού - το οποίο έχει επιλέξει ο χρήστης, εκ μέρους του παρόχου (π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης της πτήσης), η x-tremeclub.gr θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με το χρήστη μέσω τηλεφώνου , αποστολή SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει το χρήστη σχετικά. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του παρόχου, η x-tremeclub.gr ουδεμία ευθύνη φέρει.

Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε πάροχος, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε αεροπορική εταιρεία σχετικά με το χρόνο check in ή την επιβεβαίωση πτήσεων επιστροφής. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από το συγκεκριμένο πάροχο.

6. Επιβεβαίωση της κράτησης και αποστολή των ταξιδιωτικών εγγράφων
Σε περίπτωση κράτησης μέσω του δικτυακού τόπου της x-tremeclub.gr ο χρήστης θα λάβει από την x-tremeclub.gr - ή απευθείας από τον πάροχο, επιβεβαίωση για την κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει ΑΜΕΣΩΣ την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία αναχώρησης, προορισμός, κλπ.) και να ενημερώσει την x-tremeclub.gr για τυχόν λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της καταχώρησης. Λάθη τα οποία αναφέρονται μετά την πάροδο της εργάσιμης ημέρας μέσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της κράτησης από το χρήστη δε θα λαμβάνονται υπόψη. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να εγγυηθεί η x-tremeclub.gr ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και στην έγκαιρη ενημέρωση από το χρήστη. Πολλοί πάροχοι - και δη αεροπορικές εταιρείες low cost - δεν προβαίνουν σε καμία διόρθωση λάθους μετά την καταχώρηση της κράτησης από το χρήστη. Σημειώνεται δε, ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η μη δυνατότητα διόρθωσής τους σε καμία περίπτωση δε γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στο χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία της αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο ή από τα γραφεία της x-tremeclub.gr. O χρήστης σε περίπτωση μη παραλαβής ηλεκτρονικού εισιτηρίου εντός 24 ωρών, οφείλει να επικοινωνήσει με την x-tremeclub.gr, σε εργάσιμες ημέρες και εντός ωραρίου λειτουργίας του γραφείου. Σε περίπτωση τηλεφωνικής κράτησης, ο χρήστης θα λάβει απο την x-tremeclub.gr εντός 24 ωρών το ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση μη παραλαβής ηλεκτρονικού εισιτηρίου οφείλει να επικοινωνήσει με την x-tremeclub.gr, σε εργάσιμες ημέρες και εντός ωραρίου λειτουργίας του γραφείου. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποστέλλονται στον πελάτη ταχυδρομικώς, μέσω courier ή μπορεί να τα παραλάβει από τα γραφεία της x-tremeclub.gr. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν από το κιόσκι της ακτοπλοϊκής εταιρείας στο λιμάνι αναχώρησης (συνήθως βρίσκονται μέσα στην πύλη του αντίστοιχου πλοίου). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα λάβει τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail τον κωδικό κράτησης. Η x-tremeclub.gr δεν ευθύνεται για απώλειες εισιτηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων ,τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση κρατήσεων που αφορούν ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα δεν αποστέλλονται ειδικά έγγραφα. Ο χρήστης λαμβάνει ένα απλό e-mail με τα στοιχεία της κράτησης. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης προσκομίζει την εκτύπωση της επιβεβαίωσης που έχει λάβει από την x-tremeclub.gr και το συνοδευόμενο voucher (εφόσον αυτό υπάρχει) απευθείας στο ξενοδοχείο ή το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων. Κατόπιν ειδικής συμφωνίας ο χρήστης δύναται να παραλάβει τα ταξιδιωτικά έγγραφα από τα γραφεία της x-tremeclub.gr κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του γραφείου.
7. Τιμές
Η αμοιβή της x-tremeclub.gr για τη διαμεσολάβησή της συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή του προϊόντος. Η x-tremeclub.gr ενημερώνεται για τις τιμές των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον εκάστοτε πάροχο. Για αλλαγές στις τιμές από τον πάροχο η x-tremeclub.gr δε φέρει καμία ευθύνη. Η x-tremeclub.gr δεν ευθύνεται για τέλη κράτησης που τυχόν επιβάλλονται από τον εκάστοτε πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού ή της παροχής υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά βαρύνουν αποκλειστικά το χρήστη. Επιπλέον χρεώσεις από Aεροπορικές Eταιρείες χαμηλού κόστους (Low Cost): Η αγορά εισιτηρίων από Αεροπορικές Εταιρείες χαμηλού κόστους συνήθως περιέχει μόνο τον απλό ναύλο, ενώ δε συμπεριλαμβάνονται στην αναγραφόμενη τιμή οι αποσκευές. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις δε συμπεριλαμβάνoνται πρόσθετες υπηρεσίες, όπως το check-in, η επιλογή θέσης, κ.λ.π. ΟΙ παραπάνω υπηρεσίες δεν παρέχονται πάντα από την x-tremeclub.gr, ενώ χρεώνεστε επιπλέον από την Αεροπορική. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να απευθύνετσε άμεσα στην Αεροπορική Εταιρεία. Η κράτηση των αποσκευών μπορεί να γίνει με την ολοκλήρωση της κράτησης στην επιπλέον τιμή που ορίζει η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία. Εάν ο πελάτης αποφασίσει εκ των υστέρων (αφού έχει ολοκληρώσει την κράτησή του) να προσθέσει αποσκευή, τότε θα υπάρχει 5€ χρέωση αποσκευών από την x-tremeclub.gr, επιπλέον του κόστους που θα χρεώσει η αεροπορική εταιρεία.
8. Τρόπος πληρωμής
Οι τρόποι πληρωμής αναγράφονται στην ιστοσελίδα της x-tremeclub.gr ξεχωριστά για το εκάστοτε προϊόν ή την υπηρεσία. Θα γίνονται δεκτοί μόνο οι αναφερόμενοι στην ιστοσελίδα τρόποι πληρωμής. Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτοί οι περισσότεροι τύποι πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω ξένης πιστωτικής κάρτας απαιτείται η γραπτή συναίνεση του κατόχου της κάρτας. Σε περίπτωση που η κράτηση αφορά συνδυασμό 2 πτήσεων, είναι υποχρέωση του πελάτη να έχει διαθέσιμο όριο στην πιστωτική του κάρτα ισόποσο ή μεγαλύτερο από το συνολικό κόστος και των 2 πτήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ενδεχόμενο να επιβεβαιωθεί μόνο η μία από τις δύο πτήσεις χωρίς δυνατότητα ακύρωσης. Στην περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική κάρτα η χρέωση όλου του ποσού γίνεται με την ολοκλήρωση της κράτησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στην τράπεζα, συνήθως δίνεται διορία 24 ώρες για να γίνει η κατάθεση όλου του ποσού. Πριν την εξόφληση του τιμήματος, η x-tremeclub.gr δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εισιτήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα στο χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση του πελάτη για την εξόφληση του τιμήματος, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, παραμένει. Η x-tremeclub.gr ενδέχεται να προσκαλέσει το χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με τη διεύθυνση κατοικίας του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή απόδειξη κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του μέσω φαξ ή και ταχυδρομικώς, πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου. Η x-tremeclub.gr έχει το δικαίωμα να αποστείλει τα εισιτήρια, τις επιβεβαιώσεις κράτησης, vouchers ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα αποκλειστικά στη διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης στην τράπεζά του ή στον εκδότη της πιστωτικής του κάρτας.
9. Ακυρώσεις και αλλαγές
Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχει η x-tremeclub.gr, εξαρτάται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος. Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη. Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει στο χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την x-tremeclub.gr μέσω e-mail στο customerservice@kantzos.gr ή μέσω φαξ στο 210 2522317 ενημερώνοντας σχετικά με το αίτημά του. Σημαντικό: Εάν η εντολή ακύρωσης/αλλαγής σταλεί εκτός ωρών εργασίας, τότε ως ημέρα παραλαβής της σχετικής εντολής θα θεωρηθεί η επόμενη εργάσιμη. Η x-tremeclub.gr θα επικοινωνήσει με το χρήστη για τη διευθέτηση του αιτήματος αλλαγής ή ακύρωσης, είτε με αυτοματοποιημένο μήνυμα, είτε με φαξ ή τηλεφωνικώς. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης δε λάβει το μήνυμα ή κάποια απάντηση, φέρει αποκλειστική ευθύνη να επικοινωνήσει ώστε να διαπιστώσει ότι το αίτημά του έχει ληφθεί και επεξεργάζεται. Η x-tremeclub.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επικοινωνίας. Η x-tremeclub.gr δε δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση αν δεν έχει λάβει την έγγραφη εντολή του χρήστη, όπως προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση ακύρωσης ή μερικής ακύρωσης κάποιας κράτησης, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της x-tremeclub.gr, η αμοιβή της x-tremeclub.gr για τη μεσολάβησή της δεν επιστρέφεται, ενώ υπάρχει πάγια χρέωση ως εξής:

- Αεροπορικά εισιτήρια: 25 ευρώ για κάθε εισιτήριο εσωτερικού και εξωτερικού συν την ακυρωτική χρέωση της αεροπορικής εταιρείας - εφόσον προκύπτει.

- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: 3 ευρώ για κάθε εισιτήριο συν την ακυρωτική χρέωση της ακτοπλοϊκής εταιρείας - εφόσον προκύπτει.

- Ξενοδοχεία / Αυτοκίνητα: Μόνο η ακυρωτική χρέωση του παρόχου - εφόσον προκύπτει.

- Οργανωμένες Εκδρομές : 25 ευρώ για κάθε άτομο συν την ακυρωτική χρέωση - εφόσον προκύπτει.

Σε περίπτωση αλλαγής κάποιας κράτησης, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της x-tremeclub.gr, δύναται να ζητηθεί από το χρήστη καταβολή επιπρόσθετου τέλους επανέκδοσης. Επιστροφή Χρημάτων: Η ημερομηνία για επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας. Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής που αφορά αεροπορικά εισιτήρια, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται εφόσον η ίδια η αεροπορική εταιρεία έχει προχωρήσει με τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στο τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις εξαιτίας της αεροπορικής εταιρείας, η x-tremeclub.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Η επιστροφή χρημάτων που αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες της x-tremeclub.gr, θα πραγματοποιείται μετά από 60 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης.
10. Απόρριψη της κράτησης
Η x-tremeclub.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για κράτηση που καταχωρούνται από το χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου.
11. Διατάξεις για διαβατήρια, βίζα, συνάλλαγμα και υγειονομικές διατάξεις
Η x-tremeclub.gr, δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, κλπ) που ο πελάτης υποχρεούται να κατέχει για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωση του επιβάτη. Στην ιστοσελίδα της, η x-tremeclub.gr, παρέχει κάποιες πληροφορίες σχετικές για τη διευκόλυνση του χρήστη. Σε καμία περίπτωση, όμως, η x-tremeclub.gr δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Για έγκυρες πληροφορίες ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο του συγκεκριμένου ταξιδιού ή και στο προξενείο της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψει.
12. Αποκλεισμός ευθύνης
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο. Η x-tremeclub.gr καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες να ελέγξει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της για τυχόν λάθη και ανακρίβειες. Η x-tremeclub.gr δεν εγγυάται την καταλληλότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα αυτών των πληροφοριών. Η x-tremeclub.gr δεν ευθύνεται, επίσης, για τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος την ημερομηνία της κράτησης ή για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης με τον πάροχο. Σε καμία περίπτωση, η x-tremeclub.gr, δεν ευθύνεται για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις οποιουδήποτε παρόχου ή για τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του δικτυακού τόπου και των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Η x-tremeclub.gr δε φέρει καμία ευθύνη και δε θα αποζημιώσει κανέναν λόγω καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που δε βρίσκονται στον άμεσο έλεγχό της. Επιπλέον, δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο, παράλειψη, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής αρχής. Η x-tremeclub.gr διαθέτει στη βάση της πάνω από 70.000 ξενοδοχεία μεταξύ των οποίων παρουσιάζονται και κάποια 2 αστέρων. Τα ξενοδοχεία αυτά προορίζονται για ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με τον οικονομικότερο τρόπο και δεν αποτελούν καταλύματα που συστήνονται στους πελάτες μας. Η εταιρεία x-tremeclub.gr δε συστήνει κάποιο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και δεν εγγυάται για την ποιότητα όλων των ξενοδοχείων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της. Για περισσότερες συστάσεις μπορείτε να συμβουλεύεστε τις αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από πελάτες που έχουν διαμείνει σε κάποια από τα ξενοδοχεία που σάς ενδιαφέρουν. Η x-tremeclub.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου χωρίς να εγγυάται όμως για τη σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα όσον αφορά στα προγράμματα (software), τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και για το ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η x-tremeclub.gr δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η τιμή αεροπορικού εισιτηρίου που προβάλλεται στη διαδικτυακή πύλη της x-tremeclub.gr να μην ισχύει κατά την επιβεβαίωση της κράτησης. Η x-tremeclub.gr δεσμεύεται μόνο για την τιμή η οποία αναγράφεται στην αποστολή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Οι εδώ παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Η x-tremeclub.gr ή συνεργάτης/τες της έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις στο δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή.
13. Πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα
Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν στον δικτυακό τόπο ανήκουν στην x-tremeclub.gr. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στην x-tremeclub.gr εκτός εάν αναφέρεται ρητά η ιδιοκτησία τρίτου. Η ονομασία x-tremeclub.gr, όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της x-tremeclub.gr ή ιδιοκτησία των τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού αυτού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας της x-tremeclub.gr ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
14. Ευθύνη του χρήστη
Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών της x-tremeclub.gr. Χρησιμοποιώντας αυτό το δικτυακό τόπο ο χρήστης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους στο όνομα ή για λογαριασμό αυτού (του χρήστη). Επίσης, εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και των στοιχείων, τα οποία αφορούν στο πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογένειάς του , τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε κράτηση και αν πραγματοποιηθεί για κερδοσκοπικούς, παραπλανητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή στην περίπτωση που αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης, απαγορεύεται. Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω αυτού του δικτυακού τόπου επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων κρατήσεων και αγορών στο όνομα του χρήστη ή και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η κατάχρηση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της x-tremeclub.gr ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού αυτού τόπου. Ο κάθε χρήστης υποχρεούται να καταχωρεί τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας κατά την κράτησή του. Σε περίπτωση λάθους, η x-tremeclub.gr δε φέρει καμία ευθύνη. Εάν ο χρήστης εκπροσωπεί εταιρεία και επιθυμεί έκδοση τιμολογίου, οφείλει να καταχωρήσει τα σωστά στοιχεία για την έκδοσή του. Σε περίπτωση λάθους στην καταχώρηση του τιμολογίου, η ακύρωση και επανέκδοσή του έχει κόστος ύψους 5€. Το ίδιο ισχύει και εάν ο χρήστης ζητήσει απλή απόδειξη πώλησης κατά την κράτηση του και επιθυμεί αλλαγή σε τιμολόγιο.
15. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Το Δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του δικτυακού τόπου και της x-tremeclub.gr αποκλειστικά είναι το ελληνικό Δίκαιο, εξαιρουμένων των κανόνων του ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
16. Τροποποίηση των Γενικών Όρων Συναλλαγών
Η x-tremeclub.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω Όρους Συναλλαγών σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά. Στην ιστοσελίδα θα εμφανίζονται οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών όπως ισχύουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των ΓΟΧ, ο χρήστης αποδέχεται και τη σχετική τροποποίηση. Η εγκυρότητα των παραπάνω όρων δε μπορεί να περιοριστεί με τυχόν αντίθετους Όρους Συναλλαγών του χρήστη. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών είναι έγκυρες μόνο στην περίπτωση που συμφωνούνται με ένα νόμιμο εκπρόσωπο της x-tremeclub.gr. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών όπως και πρόσθετες συμφωνίες θα πρέπει να γίνονται εγγράφως. Η αποστολή μέσω φαξ και e-mail ισοδυναμεί στις σχέσεις μεταξύ των μερών με έγγραφο. Πατήστε εδώ για αλληλογραφία μαζί μας
We accept the following Cards
Proud Members of
(C) 2015   |   Kantzos Group
G.N.T.O Licence:0206E60000410501 |   E-mail: Press Here