X-treme Members Club

X-treme Members Club
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Το Πρόγραμμα X-treme Club Members είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβής σταθερών πελατών της Εταιρείας "X-treme Club youth Holidays" για την προτίμησή τους στις υπηρεσίες του. Διαχειριστής και δικαιούχος του προγράμματος είναι η εδρεύουσα στον Περισσό της Αθήνας (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 44) προαναφερόμενη τουριστική εταιρία «X-treme Club» .
1.2 Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί, διέπουν τις σχέσεις μεταξύ X-treme Club και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα " X-treme Club Members ", καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής, συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων. To X-treme Club διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε κάθε φορά που αναζητάτε πληροφορίες για τις λειτουργίες του προγράμματος, ότι αναφέρεστε στους ισχύοντες όρους και κανονισμούς που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.x-tremeclub.gr.
1.3 To X-treme Club κοινοποιεί στους πελάτες όλα τα δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες του προγράμματος (πόντους, προσφορές, κατηγορίες δώρων, τιμές) καθώς και τις προϋποθέσεις για την συγκέντρωση και εξαργύρωση των πόντων με αντίστοιχες παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από την ιστοσελίδα www.x-tremeclub.gr. και τα σχετικά έντυπα. Ο πόντος είναι μονάδα υπολογισμού του Προγράμματος και οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων καθορίζονται αποκλειστικά από το X-treme Club youth Holidays.
2. X-treme Club Members ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι έχοντες συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους (ενήλικοι). Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο X-treme Club καθώς και τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα.
2.2 Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η εγγραφή του μέλους, με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης συμμετοχής που θα βρει ο ενδιαφερόμενος στο σχετικό έντυπο ή στην ιστοσελίδα του X-treme Club στο διαδίκτυο.
2.3 Εγγραφή με έντυπη αίτηση: η διάθεση της αίτησης συμμετοχής γίνεται από όλο το δίκτυο πωλήσεων του X-treme Club . (Το υποψήφιο μέλος απαιτείται να συμπληρώσει τα αιτούμενα στοιχεία στο σύνολό τους και να υπογράψει την έντυπη αίτηση, αποκόπτοντας και κρατώντας την προσωρινή κάρτα μέλους που φέρει ένα οκταψήφιο αριθμό (κωδικός κάρτας) και επιτρέπει στο μέλος να συλλέγει πόντους μόνο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του X-treme Club, μέχρι να λάβει την πλαστική-μαγνητική κάρτα μέλους. Ακολούθως θα πρέπει να αποστείλει την συμπληρωμένη αίτηση στην διεύθυνση: X-treme Club Youth Holidays, Κολοκοτρώνη 44, 142 32, Περισσός – Νεα Ιωνία, με την ένδειξη για το πρόγραμμα "X-treme Club Members”. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή/και υπογεγραμμένες δεν θα γίνονται δεκτές.
2.4 Εγγραφή μέσω διαδικτύου: εγγραφή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.x-tremeclub.gr., όπου ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και την στέλνει μέσω e-mail.Εντός 48 ωρών(εξαιρούνται μη εργάσιμες ημέρες) αποστέλλεται στο e-mail του αιτούντος ή εμφανίζεται ηλεκτρονικά η προσωρινή κάρτα του με τον κωδικό της κάρτας, και ζητείται από τον αιτούντα να την εκτυπώσει και να την κρατήσει έως ότου του αποσταλεί η πλαστική προσωπική κάρτα.
2.5 Το μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την προσωρινή (χάρτινη) κάρτα του αμέσως και να συγκεντρώσει πόντους μέσω της αγοράς κάποιας από τις υπηρεσίες μας. Η προσωρινή κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκέντρωση πόντων κατά τη διάρκεια της εκδρομής σας από τα σημεία συγκέντρωσης πόντων και λήψη άλλων προνομίων που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα.
2.6 Το μέλος αποκτά τα πλήρη προνόμια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με την απόκτηση της πλαστικής κάρτας.
2.7 Με την συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης, ο αιτών αποδέχεται τους Όρους και Κανονισμούς του Προγράμματος, όπως ορίζονται από το X-treme Club.
2.8 Η συμμετοχή είναι προσωπική και κάθε μέλος μπορεί να διατηρεί μόνο ένα λογαριασμό μέλους στο πρόγραμμα και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί σε άλλους. Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσοτέρων λογαριασμών, θα ακυρώνονται οι επιπλέον λογαριασμοί και θα διατηρείται ο παλαιότερος λογαριασμός. Οι πόντοι που πιθανώς να υπάρχουν στους λογαριασμούς που θα ακυρωθούν θα μεταφερθούν στον λογαριασμό που θα διατηρηθεί.
2.9 Ο αριθμός της κάρτας σας (κωδικός πελάτη) είναι μοναδικός για κάθε μέλος και αποτελεί απόδειξη συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Το μέλος χρησιμοποιώντας τον αριθμό κάρτας έχει την δυνατότητα να συγκεντρώνει και να εξαργυρώνει πόντους.
2.10 Η πλαστική-μαγνητική κάρτα αποστέλλεται στο μέλος μόλις γίνει αποδεκτή η αίτηση (έντυπη ή ηλεκτρονική) που έχει υποβάλει. Η κάρτα είναι προσωπική, και αποτελεί ιδιοκτησία του X-treme Club.
2.11 Το X-treme Club διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης συμμετοχής μέλους στο πρόγραμμα, σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης των Όρων & Κανονισμών. Οποιοδήποτε αίτημα για εξαργύρωση δώρου που έχει γίνει πριν ή μετά την ακύρωση της συμμετοχής είναι θέμα προς εξέταση.
2.12 Σε περίπτωση που θελήσει ένα μέλος την διακοπή της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών.
3. ΚΑΡΤΕΣ
3.1 Στο πρόγραμμα X-treme Club Members υπάρχουν δυο βαθμίδες συμμετοχής: η απλή και η χρυσή ανάλογα με τους πόντους που έχουν συγκεντρωθεί. Σε κάθε βαθμίδα συμμετοχής, το πρόγραμμα παρέχει και διαφορετική κάρτα. Το X-treme Club Members διαθέτει 2 είδη καρτών: την X-treme Club Members card , X-treme Club Members – Gold card .Ανάλογα με την βαθμίδα συμμετοχής διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης της κάθε κάρτας καθώς και τα προνόμια που απολαμβάνει το μέλος.
3.2. X-treme Club Members Card:
3.2.1 Με την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ο αιτών αποκτά την προσωρινή (χάρτινη) κάρτα X-treme Club Members Card με τον οκταψήφιο αριθμό κάρτας. Το μέλος μπορεί να ξεκινήσει να συλλέγει πόντους αμέσως μόλις αποκτήσει την προσωρινή κάρτα από τις αγορές υπηρεσιων μας. Με την κάρτα αυτή το μέλος δεν μπορεί να συλλέξει πόντους από τις αγορές του από υπηρεσίες οι οποίες δεν παρέχονται από το X-treme Club στις εκδρομές του.
3.2.2 Εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση του μέλους, τότε αποστέλλεται στο μέλος η πλαστική προσωπική κάρτα X-treme Club Members Card. Η κάρτα αυτή έχει τον ίδιο αριθμό κάρτας με την προσωρινή χάρτινη κάρτα που διέθετε το μέλος. Με την πλαστική X-treme Club Members Card το μέλος αποκτά πλήρη προνόμια στο Πρόγραμμα .Αν σε 3 χρόνια το μέλος δεν έχει συγκεντρώσει καθόλου πόντους, τότε η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την κάρτα X-treme Club Members Card και να ακυρώσει τη συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα.
3.2.3 Τα μέλη που κατέχουν την πλαστική X-treme Club Members Card κάρτα θα απολαμβάνουν τα εξής προνόμια για την χρήση των υπηρεσιών του X-treme Club :

5 % έκπτωση στην ενοικίαση αυτοκινήτων

5 % έκπτωση στις κρατήσεις ξενοδοχείων

5 € ευρώ έκπτωση ανά άτομο για εκδρομές αξίας έως 150 ευρώ

10 € ευρώ έκπτωση ανά άτομο για εκδρομές αξίας από 150 ευρώ έως 500 ευρώ

5% έκπτωση ανά άτομο για εκδρομές αξίας από 500 ευρώ και άνω

Ειδικές προωθητικές ενέργειες, συνεργασίες και προσφορές της εταιρίας μόνο για τα μέλη.

3.3 X-treme Club Members Card – Gold Card:
3.3.1 Το μέλος που συλλέγει τουλάχιστον 5.000 πόντους ( 1€ - 1 πόντος) σε οποιαδήποτε περίοδο 24 μηνών αποκτά το Χρυσό Status και λαμβάνει τη X-treme Club Members Card – Gold Card.
3.3.2 Το μέλος που θα συλλέξει τουλάχιστον 10.000 πόντους από την ημερομηνία εγγραφής του στο πρόγραμμα, αποκτά το Χρυσό Status και λαμβάνει τη X-treme Club Members Card – Gold Card.
3.3.3 Τα μέλη που κατέχουν την X-treme Club Members Card – Gold Card θα απολαμβάνουν τα εξής προνόμια για την χρήση των υπηρεσιών των της εταιρίας μας:

10 % έκπτωση στην ενοικίαση αυτοκινήτων

10 % έκπτωση στις κρατήσεις ξενοδοχείων

10 € ευρώ έκπτωση ανά άτομο για εκδρομές αξίας έως 200 ευρώ

15 € ευρώ έκπτωση ανά άτομο για εκδρομές αξίας από 200 ευρώ έως 500 ευρώ

10 % έκπτωση ανά άτομο για εκδρομές αξίας από 500 ευρώ και άνω

Ειδικές προωθητικές ενέργειες, συνεργασίες και προσφορές της εταιρίας μόνο για τα μέλη.

3.4 Κάθε κάρτα είναι προσωπική (αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου-δικαιούχου) και αμεταβίβαστη. Η κάρτα δεν είναι πιστωτική.
3.5 Το X-treme Club μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τις προϋποθέσεις απόκτησης κάθε κάρτας καθώς και τα προνόμια που απολαμβάνει το μέλος σε κάθε επίπεδο.
3.6 Σε περίπτωση κλοπής ζημιάς ή απώλειας της κάρτας, το μέλος θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς είτε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα την οποία μπορεί να βρει στα Κεντρικά Γραφεία μας ή επικοινωνώντας με την το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας στο 00302130046420, ώστε να του δοθούν περαιτέρω οδηγίες.
3.7 Η κάρτα θα αντικατασταθεί με μια νέα κάρτα, που θα αποσταλεί στο μέλος. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας η νέα κάρτα θα διαθέτει και νέο αριθμό καθώς ο αριθμός της προηγούμενης θα ακυρώνεται για λόγους ασφάλειας. Στην περίπτωση ζημιάς της κάρτας, θα διατηρηθεί ο παλαιός αριθμός στη νέα κάρτα. Στην περίπτωση αυτή η παλαιά κάρτα θα πρέπει να επιστρέφεται στο X-treme Club
4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ
Κανόνας Συγκέντρωσης Πόντων : Κάθε ευρώ που δαπανάται από τα Μέλη για την αγορά εισιτηρίων, προϊόντων και λοιπών υπηρεσιών που αναφέρονται στους παρόντες όρους ως πηγές συγκέντρωσης πόντων αντιστοιχεί σε ένα Πόντο. Πηγές συγκέντρωσης πόντων: το μέλος μπορεί να συγκεντρώσει πόντους από την αγορά οποιαδήποτε υπηρεσίας παρέχει το X-treme Club. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται στο λογαριασμό του μέλους θα ισχύουν για τρία χρόνια και θα διαγράφονται αν δεν εξαργυρωθούν μέσα σ'αυτή την περίοδο.
4.1 Το μέλος μπορεί να ξεκινήσει να συγκεντρώνει πόντους από την στιγμή που θα συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και θα αποκτήσει την προσωρινή, χάρτινη κάρτα με τον μοναδικό αριθμό κάρτας. Με την προσωρινή κάρτα το μέλος συγκεντρώνει πόντους μόνο από την αγορά της υπηρεσίας του τηλεφωνικώς η από τα γραφεία μας.
4.2 Συγκέντρωση πόντων από αγορά υπηρεσιών:
4.2.1 Για την καταγραφή των πόντων στο λογαριασμό του μέλους θα πρέπει το ταξίδι να έχει πραγματοποιηθεί από το μέλος. Η συλλογή των πόντων αφορά σε υπηρεσίες που πραγματοποιούνται.
4.2.2 Κάθε μέλος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό κάρτας του κατά την αγορά των υπηρεσιών, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταγραφή των πόντων που αντιστοιχούν στον λογαριασμό του.
4.3. Πελάτες:
4.3.1 Συγκέντρωση πόντων μπορεί να γίνει με την αγορά όλων των υπηρεσιών μας εκτός υπηρεσιών που την περίοδο αγοράς τρέχει προσφορά η οποία προσφέρει έκπτωση μεγαλύτερη από αυτή που σας παρέχει η κάρτα μέλους σας.
4.3.2 Το μέλος δεν μπορεί να συγκεντρώνει πόντους από αγορά υπηρεσιών άλλων ενήλικων επιβατών.
4.3.3 Πόντοι από την αγορές υπηρεσιών μας δεν θα δίνονται αν το μέλος ταξιδεύει ομαδικά ( σε γκρουπ).
4.4 Άλλοι τρόποι συγκέντρωσης πόντων:
4.4.1 Άλλοι τρόποι συγκέντρωσης πόντων και οι σχετικοί κανονισμοί αυτών θα ανακοινώνονται από το X-treme Club Members στα επικοινωνιακά μέσα.
4.5 Γενικοί όροι συλλογής πόντων
4.5.1 Οι πόντοι που συγκεντρώνονται θα εμφανίζονται στον λογαριασμό του μέλους μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.
4.5.2 Οι πόντοι δεν έχουν εμπορική αξία και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανταλλαχθούν με χρήματα. Οι πόντοι ανταλλάσσονται με υπηρεσίες, δωρεάν εισιτήρια, bonus, προνόμια & προσφορές.
4.5.3 Οι πόντοι καταχωρούνται στον λογαριασμό του μέλους που έκανε χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων της εταιρείας. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, πώληση ή εκχώρηση σε τρίτους ούτε και ο συνδυασμός πόντων με άλλο μέλος προκειμένου να ληφθεί από κοινού ένα δώρο ή μια προσφορά.
4.5.4 Το X-treme Club μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τους κανόνες και τις προϋποθέσεις συλλογής πόντων.
4.5.5 Κάθε μέλος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό κάρτας του, ή/και να την επιδεικνύει, κάθε φορά που κάνει κράτηση και αγορά κάποιας υπηρεσίας.
4.5.6 Για να επωφεληθεί των εκπτώσεων που παρέχονται, το μέλος θα πρέπει να επιδεικνύει την κάρτα μέλους κάθε φορά που κάνει αγορές υπηρεσιών από το X-treme Club.
4.5.7 Το μέλος θα πρέπει να φυλάσσει τα αποκόμματα των αποδείξεων από αγορές που κάνει ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο / έγγραφο που σχετίζεται με την διαδικασία συγκέντρωσης πόντων, μέχρις ότου οι πόντοι εμφανιστούν στον λογαριασμό του.
4.5.8 Σε περίπτωση μη καταχώρησης πόντων για τεχνικούς λόγους, το μέλος θα πρέπει να επικοινωνεί με το X-treme Club Members στο τηλέφωνο 2130044620 από τις 9.00 - 17.00 Δε - Πα να το δηλώνει και να στέλνει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν κρατηθεί ( αποδείξεις αγοράς προϊόντων από κάθε υπηρεσία ή κάθε άλλο σχετικό έγγραφο) για να καταχωρηθούν στο λογαριασμό του οι πόντοι που αναλογούν.
4.5.9 Ενστάσεις που αφορούν στην κίνηση του λογαριασμού του μέλους (συλλογή και εξαργύρωση πόντων) θα πρέπει να κοινοποιούνται στο X-treme Club εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία συναλλαγής . Σε διαφορετική περίπτωση οι πόντοι θα χάνονται.
5. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ
5.1 Κάθε αναφορά σε πόντους αφορά στο πρόγραμμα X-treme Club Members και μόνο.
5.2 Όλα τα δώρα - εκπτώσεις, διατίθενται βάσει διαθεσιμότητας και βάσει των εκάστοτε Όρων και Κανονισμών που διέπουν το πρόγραμμα.
5.3 Τα δώρα - εκπτώσεις που μπορεί να ζητήσει ο πελάτης για ανταλλαγή με πόντους μπορεί να τροποποιηθούν από το X-treme Club μετά από έγκαιρη γνωστοποίηση.
5.4 Με την λήψη δώρου και την χρήση της εξαργύρωσης πόντων, αφαιρούνται αυτόματα οι αντίστοιχοι πόντοι από το λογαριασμό του μέλους.
5.5 Η κράτηση και εξαργύρωση του δώρου μπορεί να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον Δεκαπέντε (15) μέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.
5.6 Δικαίωμα εξαργύρωσης πόντων και αξίωσης του δώρου / προσφορά έχει μόνο το μέλος. Η κράτηση του δώρου / προσφορά μπορεί να γίνει μόνο από το μέλος. Η αξίωση αυτή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο ή συγγενικό πρόσωπο.
5.7 Τα μέλη δεν επιτρέπεται να κάνουν μεταβίβαση των δώρων ή προσφορών τους.
6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
6.1.1 Το X- treme Club δύναται κατά την διακριτική τους ευχέρεια να τροποποιούν τους όρους και τους κανονισμούς του προγράμματος X-treme Club Members μετά από έγκαιρη προειδοποίηση.
6.1.2 Το X- treme Club δύναται κατά την διακριτική τους ευχέρεια να τροποποιούν μετά από έγκαιρη προειδοποίηση τους κανόνες που διέπουν την συλλογή και την εξαργύρωση των πόντων, καθώς και τα προνόμια που προσφέρονται στο μέλος για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα X-treme Club Members.
6.2 Ακύρωση - Λήξη
6.2.1 To X-treme Club μπορεί να τερματίσει το πρόγραμμα X-treme Club Members μονομερώς, με προειδοποίηση προς τα μέλη έξι μηνών. Εντός των έξι μηνών μπορούν τα μέλη να εξαργυρώσουν τους πόντους που έχουν συλλέξει. Με το πέρας της περιόδου αυτής, όλα τα δικαιώματα όλων των μελών του προγράμματος θα εκλείψουν και οι πόντοι που έχουν μείνει στον λογαριασμό των μελών και δεν έχουν εξαργυρωθεί, θα χαθούν.
6.2.2 Σε περίπτωση μεταβολής της νομικής κατάστασης της εταιρίας λύσης με οποιοδήποτε τρόπο του X-treme Club, το πρόγραμμα X-treme Club Members ακυρώνεται αυτόματα και ακυρώνονται και όλοι οι λογαριασμοί των μελών. Οι πόντοι που υπάρχουν στους λογαριασμούς των μελών θα ακυρωθούν επίσης.
6.2.3 Το μέλος μπορεί να τερματίσει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Με την λήξη της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, ακυρώνονται και οι πόντοι που υπάρχουν στο λογαριασμό του.
6.3 Ευθύνες - Διέπον Δίκαιο - Αρμόδια Δικαστήρια
6.3.1. To X-treme Club δεν ευθύνονται για ζημίες που ενδεχομένως θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων προσώπων - μη προστηθέντων της εταιρείας, που μπορούν να έχουν σχέση με το Πρόγραμμα X-treme Club Members.
6.3.2. Ζημίες που θα προκληθούν σε Μέλη ή σε τρίτα πρόσωπα που έχουν ως αιτία την παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων από τα Μέλη ή την μη έγγραφη ενημέρωση της εταιρείας από τα Μέλη για την αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων, σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το X-treme Club.
6.3.3. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί και κάθε διαφορά που ενδεχομένως θα προκύψει σε σχέση με αυτούς και εν γένει σε σχέση με το X-treme Club και τα μέλη του προγράμματος, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
6.4 Επικοινωνία - Παράπονα
6.4.1 Για οποιαδήποτε απαίτηση ή παράπονο που αφορά στο πρόγραμμα και στην λειτουργία του, το μέλος θα πρέπει να απευθύνεται στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2130044620, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: Δευτέρα - Παρασκευή, 9:00 - 17:00.
6.5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
6.5.1. Το X-treme Club επιθυμεί να διαβεβαιώσει, ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς του Προγράμματος X-treme Club Members, καταγράφονται σε ασφαλή βάση δεδομένων, διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας και δεν μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που διατάξεις νόμου το επιβάλλουν.
6.5.2. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, θα τυγχάνουν επεξεργασίας στο σύνολό τους ή μερικά από το X-treme Club κυρίως δε από το τμήμα marketing της εταιρείας, για στατιστικούς, οικονομικούς αλλά και λόγους που σχετίζονται με τη βελτίωση του προγράμματος X-treme Club Members.
6.5.3. Τα μέλη του προγράμματος, έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2472/1997 όπως ισχύει.
6.5.4. Το X-treme Club διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των παραπάνω όρων, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας.
6.5.5. Υποψήφιο μέλος που δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μην προχωρήσει στην εγγραφή του στο εν λόγω πρόγραμμα, θεωρούμενης, σε διαφορετική περίπτωση, της υπάρξεως συναινέσεως εκ μέρους του, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του X-treme Club Members.
Εγγραφή στο Πρόγραμμα
We accept the following Cards
Proud Members of
(C) 2015   |   Kantzos Group
G.N.T.O Licence:0206E60000410501 |   E-mail: Press Here